Vejledning i hverdagen

Atlass tilbyder vejledning til forældre og familier med afsæt i Atlass tænkning.

Læs mere om indhold til vejledningspakken på Atlass Danmark

Atlass Minikonference

Invitation til gratis Atlass Minikonference den 5. oktober 2023 kl. 15-17 hos CSB Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand.

Tilmelding til Atlass instruktør Michael Harboe mhk@aarhus.dk senest den 25. september 2023.

Se program, invitation og indhold

Kurser for professionelle

Om Atlass kursus til professionelle

Atlass kurset er dialogbaseret, og du kan forvente at være en aktiv medspiller på de fem kursusdage.

Der undervises i følgende emner på de 5 dages Atlass kursus:

 • Hvad er Atlass
 • Systemmodel
 • Stress
 • Coping/stress håndtering
 • Inspiration om mindfulness og åndehuller
 • Typisk udvikling – og når udviklingen er anderledes
 • Sansning, perception og opmærksomhed
 • Træning af samtaleteknikker
 • Implementering af Atlass i kursisternes egen organisation efter kurset
 • Gruppearbejde med Stressreduktionsprogram ud fra en case og fremlæggelse af denne i grupper

Se program

Se indhold i Atlass

Praktiske informationer:

Datoer: Kurset finder sted på følgende datoer: 24.-26. oktober og 16.-17. november 2023, alle dage fra kl. 8:30 - 15:00.

Datoer: Kurset finder sted på følgende datoer: 27.-29. februar og 14.-15. marts 2024, alle dage fra kl. 8:30 - 15:00.

Sted: Kurset afvikles på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB), Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand (tlf. 87 13 25 25).

Undervisere: Dine undervisere vil være Atlass instruktører fra Langagerskolen og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

Kontakt og tilmelding:
Birgit Drasbæk Søgaard Isene
E-mail: bdi@aarhus.dk
Tlf.: 23 37 07 30 

Linda Ann Bjørslev Holm
E-mail: specialpaedboernetilbud@aarhus.dk 
Tlf.: 87 13 25 25

Besøg vores Atlass Danmark hjemmeside

Læs mere om kurset

Drop symptombehandlingen og se på helheden

Stressreduceringsprogrammet Atlass er udviklet af skotske Dr. Michael McCreadie i samarbejde med Dr. Andrew McDonnell. Atlass bygger på coping og stressforståelse og uddanner og vejleder forældre, som professionelle, i at sikre en stressreducerende indsats i arbejde med mennesker med autisme og ADHD.

I samarbejde med Michael McCreadie og Andy McDonnell har specialskolen Langagerskolen og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) licens til at udbyde certificerede Atlass kurser i Danmark.

Hos Atlass Danmark anser vi stress for at være et grundvilkår for mennesker med Autisme og/ eller ADHD. Det er derfor vigtigt at medtænke stress og stressreduktion som et vilkår i arbejdet med disse og deres omgivelser - pårørende som professionelle.

Vi ser et behov for at reflektere over eget stressniveau, før man effektivt er i stand til at yde støtte, og arbejder derfor målrettet med netværkets forståelse af egen rolle i forhold til den enkelte person med ASF og/ eller ADHD.

Vores fokus ligger således ikke på symptombehandling af individet men netop på at yde den optimale støtte hele vejen omkring det pågældende menneske.

Atlass er et supplement til andre redskaber og lægger vægt på forståelse af reaktioner hos mennesker med Autisme og ADHD. Vi tilbyder en helhedsindsats, hvor teoretisk / forskningsbaseret viden går hånd i hånd med pædagogisk praksis.

Vi fokuserer bl.a. på:

 • Forståelse for sammenhængen mellem stress, og hvordan det påvirker os som mennesker.
 • Viden om normaludvikling og udviklingsforstyrrelser.
 • Viden om sensoriske forskelle/udfordringer.
 • Kendskab til Low Arousal.
 • Viden om stress både i forhold til neurotypiske mennesker og mennesker med Autisme/ADHD.

Vores team hos Atlass Danmark består af psykologer og pædagogiske konsulenter, som har mangeårige erfaringer indenfor det specialpædagogiske felt og til sammen udgør et stærkt team. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som er rettet mod at skabe indsigt i, hvordan stress påvirker krop og psyke - og hvordan det kan påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Ring eller skriv til os for yderligere information, eller besøg vores Atlass Danmark hjemmeside.