Atlass

Vi er desværre nødt at udskyde afholdelsen af Atlass minikonferencen på grund af nye retningslinjer vedr. COVID-19.

Da situationen lige nu forandrer sig hele tiden, venter vi ca. 14 dage med at sende en ny dato ud.

Gratis minikonference om Atlass-programmet d. 18. august, kl. 15.30-17.00
Tilmeld dig via 86287355, bdi@aarhus.dk

 

Atlass forældrekursus

Atlass har fokus på, hvordan stress påvirker hele familien samt de nære relationer og netværk. Atlass handler om at forså stress hos sig selv, og hos børn og unge med anderledes kognitive forudsætninger.

I stedet for at ændre på hinanden, ændrer vi på den situation, der gør os stressede. Måden vi håndterer stress på, er individuel, og kan overordnet opdeles i ”at løse problemerne” eller ” at være i problemerne”.

Målet med dette kursus er at sætte jer som forældre bedre i stand til at kunne være gode partnere for hinanden eller klare hverdagen alene, hvis I er eneforsørgere, således at I får draget omsorg for jer selv men også jeres børn, dels dem med diagnose og dels deres søskende.

Under hele kurset vil vi bruge Mindfulness som inspiration til stressreduktion og øget trivsel. Megen forskning lægger vægt på, at Mindfulness er hjælpsomt for mennesker, der lever under langvarige stressbelastninger. Vi vil introducere jer til teori om Mindfulness og til nogle konkrete øvelser. Vi introducerer Mindfulness som åndehuller i hverdagen; for nogle kan Mindfulness bruges som hjælp til at håndtere stress og øge nærvær.

Kursusformen vil være en vekslen mellem teori, individuelle refleksioner og drøftelser i gruppen.

Læs mere om indhold på Atlass Forældrekursus

Vejledning i hverdagen

Atlass tilbyder vejledning til forældre og familier med afsæt i Atlass tænkning.

Læs mere om indhold til vejledningspakken på Atlass Danmark.

Drop symptombehandlingen og se på helheden

Stressreduceringsprogrammet Atlass er udviklet af skotske Dr. Michael McCreadie i samarbejde med Dr. Andrew McDonnell. Atlass bygger på coping og stressforståelse og uddanner og vejleder forældre, som professionelle, i at sikre en stressreducerende indsats i arbejde med mennesker med autisme og ADHD.

I samarbejde med Michael McCreadie og Andy McDonnell har specialskolen Langagerskolen og døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal licens til at udbyde certificerede Atlass kurser i Danmark.

Hos Atlass Danmark anser vi stress for at være et grundvilkår for mennesker med Autisme og/ eller ADHD. Det er derfor vigtigt at medtænke stress og stressreduktion som et vilkår i arbejdet med disse og deres omgivelser - pårørende som professionelle.

Vi ser et behov for at reflektere over eget stressniveau, før man effektivt er i stand til at yde støtte, og arbejder derfor målrettet med netværkets forståelse af egen rolle i forhold til den enkelte person med ASF og/ eller ADHD.

Vores fokus ligger således ikke på symptombehandling af individet men netop på at yde den optimale støtte hele vejen omkring det pågældende menneske.

Atlass er et supplement til andre redskaber og lægger vægt på forståelse af reaktioner hos mennesker med Autisme og ADHD. Vi tilbyder en helhedsindsats, hvor teoretisk / forskningsbaseret viden går hånd i hånd med pædagogisk praksis.

Vi fokuserer bl.a. på:

  • Forståelse for sammenhængen mellem stress, og hvordan det påvirker os som mennesker.
  • Viden om normaludvikling og udviklingsforstyrrelser.
  • Viden om sensoriske forskelle/udfordringer.
  • Kendskab til Low Arousal.
  • Viden om stress både i forhold til neurotypiske mennesker og mennesker med Autisme/ADHD.

Vores team hos Atlass Danmark består af psykologer, pædagogiske konsulenter og lærere, som har mangeårige erfaringer indenfor det specialpædagogiske felt og til sammen udgør et stærkt team. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som er rettet mod at skabe indsigt i, hvordan stress påvirker krop og psyke - og hvordan det kan påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Ring eller skriv til os for yderligere information, eller besøg vores Atlass Danmark hjemmeside.