Atlass

Atlass forældrekursus

Atlass har fokus på, hvordan stress og belastning påvirker hele familien samt de nære relationer og netværket.  Atlass handler om at forstå stress hos sig selv, og hos børn og unge med anderledes kognitive og sociale forudsætninger. Det fremgår både af forældrebeskrivelser og forskning på området, at der er øget risiko for belastning og stress i familier med neuroudviklingsforstyrrelser.

I stedet for at ændre på hinanden, ændrer vi på den situation, der gør os stressede. Måden vi håndterer stress på, er individuel, og kan overordnet opdeles i ”at løse problemerne” eller ” at være i problemerne”.

Målet med dette kursus er at sætte jer som forældre bedre i stand til at kunne være gode forældre for jeres børn, partnere for hinanden eller klare hverdagen alene, hvis I er eneforsørgere, således, at I får draget omsorg for jer selv, og jeres børn, uanset hvordan jeres børn udvikler sig.  

Under hele kurset vil vi bruge Mindfulness som inspiration til stressreduktion og øget trivsel.  Megen forskning lægger vægt på, at Mindfulness er hjælpsomt for mennesker, der lever under langvarige stressbelastninger, da det kan understøtte stresshåndtering og øge nærvær. Vi vil introducere jer til teori om Mindfulness, til nogle konkrete øvelser og lader jer være undersøgende i forhold til åndehuller for den enkelte i hverdagen.

Kursusformen vil være en vekslen mellem teori, individuelle refleksioner og drøftelser i gruppen.

Datoer 2021/2022
Den 18. november 2021 kl. 09.00-14.30
Den 19. november 2021 kl. 09.00-12.00
Den 8. december 2021 kl. 09.00-14.30
Den 9. december 2021 kl. 09.00-12.00
Den 18. januar 2022 kl. 09.00-14.30
Den 19. januar 2022 kl. 09.00-12.00
Den 3. februar 2022 kl. 09.00-14.30
Den 4. februar 2022 kl. 09.00-12.00

Læs mere om indholdet på Atlass forældrekursus

 

Vejledning i hverdagen

Atlass tilbyder vejledning til forældre og familier med afsæt i Atlass tænkning.

Læs mere om indhold til vejledningspakken på Atlass Danmark.

Drop symptombehandlingen og se på helheden

Stressreduceringsprogrammet Atlass er udviklet af skotske Dr. Michael McCreadie i samarbejde med Dr. Andrew McDonnell. Atlass bygger på coping og stressforståelse og uddanner og vejleder forældre, som professionelle, i at sikre en stressreducerende indsats i arbejde med mennesker med autisme og ADHD.

I samarbejde med Michael McCreadie og Andy McDonnell har specialskolen Langagerskolen og døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal licens til at udbyde certificerede Atlass kurser i Danmark.

Hos Atlass Danmark anser vi stress for at være et grundvilkår for mennesker med Autisme og/ eller ADHD. Det er derfor vigtigt at medtænke stress og stressreduktion som et vilkår i arbejdet med disse og deres omgivelser - pårørende som professionelle.

Vi ser et behov for at reflektere over eget stressniveau, før man effektivt er i stand til at yde støtte, og arbejder derfor målrettet med netværkets forståelse af egen rolle i forhold til den enkelte person med ASF og/ eller ADHD.

Vores fokus ligger således ikke på symptombehandling af individet men netop på at yde den optimale støtte hele vejen omkring det pågældende menneske.

Atlass er et supplement til andre redskaber og lægger vægt på forståelse af reaktioner hos mennesker med Autisme og ADHD. Vi tilbyder en helhedsindsats, hvor teoretisk / forskningsbaseret viden går hånd i hånd med pædagogisk praksis.

Vi fokuserer bl.a. på:

  • Forståelse for sammenhængen mellem stress, og hvordan det påvirker os som mennesker.
  • Viden om normaludvikling og udviklingsforstyrrelser.
  • Viden om sensoriske forskelle/udfordringer.
  • Kendskab til Low Arousal.
  • Viden om stress både i forhold til neurotypiske mennesker og mennesker med Autisme/ADHD.

Vores team hos Atlass Danmark består af psykologer, pædagogiske konsulenter og lærere, som har mangeårige erfaringer indenfor det specialpædagogiske felt og til sammen udgør et stærkt team. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som er rettet mod at skabe indsigt i, hvordan stress påvirker krop og psyke - og hvordan det kan påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Ring eller skriv til os for yderligere information, eller besøg vores Atlass Danmark hjemmeside.