Atlass-kursus til professionelle i 2022


Vi afvikler det næste Atlass-kursus til professionelle i 2022.

Kurset løber over 5 dage og er dialogbaseret. Her mødes fagfolk med forskellige baggrunde og roller om bl.a. teorier og praksiserfaringer vedr. stresshåndtering, udviklingsprofiler, sansning, perception og opmærksomhed. 
På kurset har stresshåndtering et dobbeltfokus: du arbejder med din egen stress/belastning og de unges/borgerens stress/belastning, og reduktion af denne. Vi ser på trivselsfremmende forhold for dig og de unge/borgeren og inspirerer med Mindfulness og åndehuller

Praktiske informationer: 

Datoer: Kurset finder sted på følgende datoer: 1.-3. marts 2022 og 24.-25. marts 2022.

Sted: Kurset afvikles på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB), Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand (tlf.nr. 8713 2525). 

Undervisere: Dine undervisere vil være Atlass-instruktører fra Langagerskolen og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

Pris: 6000 kr. 

Er du interesseret i at vide mere?

Kontakt:
Birgit D. S. Isene, psykolog, Langagerskolen
Mail: bdi@aarhus.dk
Mobil: 2337 0730 

Merete Kirkfeldt, psykolog, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
Mail: meki@aarhus.dk  
Mobil: 4185 4879

Se kursusprogrammet her

 

Vejledning i hverdagen

Atlass tilbyder vejledning til forældre og familier med afsæt i Atlass tænkning.

Læs mere om indhold til vejledningspakken på Atlass Danmark.

Drop symptombehandlingen og se på helheden

Stressreduceringsprogrammet Atlass er udviklet af skotske Dr. Michael McCreadie i samarbejde med Dr. Andrew McDonnell. Atlass bygger på coping og stressforståelse og uddanner og vejleder forældre, som professionelle, i at sikre en stressreducerende indsats i arbejde med mennesker med autisme og ADHD.

I samarbejde med Michael McCreadie og Andy McDonnell har specialskolen Langagerskolen og døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal licens til at udbyde certificerede Atlass kurser i Danmark.

Hos Atlass Danmark anser vi stress for at være et grundvilkår for mennesker med Autisme og/ eller ADHD. Det er derfor vigtigt at medtænke stress og stressreduktion som et vilkår i arbejdet med disse og deres omgivelser - pårørende som professionelle.

Vi ser et behov for at reflektere over eget stressniveau, før man effektivt er i stand til at yde støtte, og arbejder derfor målrettet med netværkets forståelse af egen rolle i forhold til den enkelte person med ASF og/ eller ADHD.

Vores fokus ligger således ikke på symptombehandling af individet men netop på at yde den optimale støtte hele vejen omkring det pågældende menneske.

Atlass er et supplement til andre redskaber og lægger vægt på forståelse af reaktioner hos mennesker med Autisme og ADHD. Vi tilbyder en helhedsindsats, hvor teoretisk / forskningsbaseret viden går hånd i hånd med pædagogisk praksis.

Vi fokuserer bl.a. på:

  • Forståelse for sammenhængen mellem stress, og hvordan det påvirker os som mennesker.
  • Viden om normaludvikling og udviklingsforstyrrelser.
  • Viden om sensoriske forskelle/udfordringer.
  • Kendskab til Low Arousal.
  • Viden om stress både i forhold til neurotypiske mennesker og mennesker med Autisme/ADHD.

Vores team hos Atlass Danmark består af psykologer, pædagogiske konsulenter og lærere, som har mangeårige erfaringer indenfor det specialpædagogiske felt og til sammen udgør et stærkt team. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som er rettet mod at skabe indsigt i, hvordan stress påvirker krop og psyke - og hvordan det kan påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Ring eller skriv til os for yderligere information, eller besøg vores Atlass Danmark hjemmeside.