Gå til hovedindhold

Atlass

Atlass kurser og vejledning i hverdagen.

 • Læs op

Indhold

  Vejledning i hverdagen

  Atlass tilbyder vejledning til forældre og familier med afsæt i Atlass tænkning.

  Læs mere om indhold til vejledningspakken på Atlass Danmark

  Atlass Minikonference

  Invitation til gratis Atlass Minikonference 26. september 2024 kl. 15-17 hos CSB Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand.

  På minikonferencen præsenteres indholdet på Atlass kurset til fagprofessionelle. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

  Yderligere informationer følger.

  Se program, invitation og indhold til minikonferencen 26. september 2024

  Kurser for professionelle

  Om Atlass kursus til professionelle

  Atlass kurset er dialogbaseret, og du kan forvente at være en aktiv medspiller på de fem kursusdage.

  Der undervises i følgende emner på de 5 dages Atlass kursus:

  • Hvad er Atlass
  • Systemmodel
  • Stress
  • Coping/stress håndtering
  • Inspiration om mindfulness og åndehuller
  • Typisk udvikling – og når udviklingen er anderledes
  • Sansning, perception og opmærksomhed
  • Træning af samtaleteknikker
  • Implementering af Atlass i kursisternes egen organisation efter kurset
  • Gruppearbejde med Stressreduktionsprogram ud fra en case og fremlæggelse af denne i grupper

  Se program

  Se indhold i Atlass

  Praktiske informationer:

  Datoer: Kurset finder sted på følgende datoer: 29.-31. oktober og 14.-15. november 2024, alle dage fra kl. 8:30 - 15:00.

  Sted: Kurset afvikles på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB), Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand (tlf. 87 13 25 25).

  Undervisere: Dine undervisere vil være Atlass instruktører fra Langagerskolen og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

  Kontakt og tilmelding:
  Birgit Drasbæk Søgaard Isene
  E-mail: bdi@aarhus.dk
  Tlf.: 23 37 07 30 

  Linda Ann Bjørslev Holm
  E-mail: specialpaedboernetilbud@aarhus.dk 
  Tlf.: 87 13 25 25

  Besøg vores Atlass Danmark hjemmeside

  Læs mere om kurset

  Drop symptombehandlingen og se på helheden

  Stressreduceringsprogrammet Atlass er udviklet af skotske Dr. Michael McCreadie i samarbejde med Dr. Andrew McDonnell. Atlass bygger på coping og stressforståelse og uddanner og vejleder forældre, som professionelle, i at sikre en stressreducerende indsats i arbejde med mennesker med autisme og ADHD.

  I samarbejde med Michael McCreadie og Andy McDonnell har specialskolen Langagerskolen og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) licens til at udbyde certificerede Atlass kurser i Danmark.

  Hos Atlass Danmark anser vi stress for at være et grundvilkår for mennesker med Autisme og/ eller ADHD. Det er derfor vigtigt at medtænke stress og stressreduktion som et vilkår i arbejdet med disse og deres omgivelser - pårørende som professionelle.

  Vi ser et behov for at reflektere over eget stressniveau, før man effektivt er i stand til at yde støtte, og arbejder derfor målrettet med netværkets forståelse af egen rolle i forhold til den enkelte person med ASF og/ eller ADHD.

  Vores fokus ligger således ikke på symptombehandling af individet men netop på at yde den optimale støtte hele vejen omkring det pågældende menneske.

  Atlass er et supplement til andre redskaber og lægger vægt på forståelse af reaktioner hos mennesker med Autisme og ADHD. Vi tilbyder en helhedsindsats, hvor teoretisk / forskningsbaseret viden går hånd i hånd med pædagogisk praksis.

  Vi fokuserer bl.a. på:

  • Forståelse for sammenhængen mellem stress, og hvordan det påvirker os som mennesker.
  • Viden om normaludvikling og udviklingsforstyrrelser.
  • Viden om sensoriske forskelle/udfordringer.
  • Kendskab til Low Arousal.
  • Viden om stress både i forhold til neurotypiske mennesker og mennesker med Autisme/ADHD.

  Vores team hos Atlass Danmark består af psykologer og pædagogiske konsulenter, som har mangeårige erfaringer indenfor det specialpædagogiske felt og til sammen udgør et stærkt team. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som er rettet mod at skabe indsigt i, hvordan stress påvirker krop og psyke - og hvordan det kan påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

  Ring eller skriv til os for yderligere information, eller besøg vores Atlass Danmark hjemmeside.

  Sidst opdateret: 11. april 2024