Forældretilfredshed

Elevernes trivsel

Her vil vi informere om elevernes trivselsmåling.

Karakter

Langagerskolens karakterer er således:

Læs om karakterfordeling på dashboard uddannelsesstatistik.  (Vi vil indsætte et link)

Læs om karaktergennemsnit på dashboard uddannelsesstatistik.  (Vi vil indsætte et link)

Kvalitetsrapport

 

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).