Forældretilfredshed

Elevernes trivsel

Her vil vi informere om elevernes trivselsmåling.

Karakter

Langagerskolens karakterer er således:

Læs om karakterfordeling på dashboard uddannelsesstatistik.  (Vi vil indsætte et link)

Læs om karaktergennemsnit på dashboard uddannelsesstatistik.  (Vi vil indsætte et link)

Kvalitetsrapport