Langagerskolens største udeareal kaldes Højen og består af en række værksteder, hvor der er mulighed for at smede, bage eller andet. Vores klatretårn er en del af Højen. Derudover er der på Langagerskolen forskellige boldbaner og legepladser.

Formålet med at bevæge sig i uderummet er at understøtte elevernes forskellige måder at lære på. Sanseoplevelsen er anderledes, når vi er ude. Principperne om udeskole benyttes, når vi bevæger os i uderummet - og det er på Langagerskolen eller ude i byen.

Det er vigtigt, at alle elever er ude flere gange dagligt. Langagerskolens udearealer understøtter dette - både når der er tale om pauseaktiviteter og gennem undervisningsaktiviteter.