Gå til hovedindhold

Start på Langagerskolen

Elever, der går på Langagerskolen, er alle visiteret af PPR og Specialpædagogik – Børn og Unge - Aarhus Kommune.

rygsæk og børnetegninger
 • Læs op

Indhold

  Skolestart ved skoleårets begyndelse i august

  Når vi modtager besked om visitationer til skolestart 1. august, kontakter vi forældrene for at informere om, hvordan forløbet op til skolestart er.

  Forløbet vil typisk være således:
  Vi laver gruppedannelser i løbet af maj måned, herefter kontakter en konsulent fra vores konsulentteam forældrene for en aftale om et møde på Langagerskolen. På mødet deltager konsulenten og en eller to medarbejdere fra barnets gruppe. Der er mulighed for, at også andre kan deltage.

  Formålet med mødet er at

  • høre nærmere om jeres barn
  • lave nærmere aftaler om det daglige skole-hjem samarbejde
  • lave nærmere aftaler om skolestart

  I har ligeledes mulighed for at se skolens lokaler.

  Samtidig laver vi en aftale om besøg på afgivende skole eller dagtilbud, så vi også der kan høre om jeres barns dagligdag.


  Skolestart løbende henover skoleåret

  Når vi modtager besked om, at der er visiteret en ny elev, kontakter vi forældrene for at informere om, hvordan forløbet op til skolestart er.

  Forløbet vil typisk være således:
  Skolen aftaler et med med forældrene, hvor viceskoleleder, en pædagogisk leder og en konsulent deltager. Mødet har til formål at kvalificere ledelsens beslutning om gruppeplacering.

  Når placeringen er på plads, kontaktes forældrene af en pædagogisk leder for en aftale om et møde, hvor der deltager pædagogisk personale, som skal have med barnet at gøre. Der er også mulighed for, at andre kan deltage.

  Formålet med mødet er at

  • høre nærmere om jeres barn
  • lave nærmere aftaler om det daglige skole-hjem samarbejde
  • lave nærmere aftaler om skolestart

  I har ligeledes mulighed for at se skolens lokaler.

  Samtidig laver vi en aftale om besøg på/samtale med afgivende skole eller dagtilbud, så vi også der kan høre om jeres barns dagligdag.

  I er altid velkomne til at kontakte os for et besøg.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023