Tre-dages kursus den 21.-23. januar 2020

Bliv klædt på til at takle udfordrende situationer

Den rette tilgang i forbindelse med konflikter på din arbejdsplads afgør, om du optrapper eller nedtoner et sammenstød. På arbejdspladser, der er målrettet børn og voksne med udadreagerende adfærd, er konflikter en del af dagligdagen. Nogle gange resulterer det i spark og slag mod medarbejderen og fastholdelse af barnet/den voksne. Men aggressionerne kan mildnes og endog opløses med den rette tilgang.

Et tre dages Studio III kursus indeholder

  • Hvordan beskytter vi personer med ASF/ADHD og os selv bedst muligt i konfliktsituationer?
  • Lovmæssige overvejelser i forhold til fysiske og psykiske konflikter
  • Hvad er årsagerne til udfordrende adfærd?
  • Hvordan påvirker det os at arbejde med udadreagerende børn og unge
  • Low arousal – en forebyggende og konfliktnedtrappende tilgang
  • Hvordan arbejder vi med proaktive strategier i håndteringen af nonverbale – verbale– og fysiske konfliktsituationer?
  • Stress og stressreduktion – vores stress og børnenes stress
  • Debriefing
  • Fysiske øvelser

Mere om kurset

PRIS     kr. 4995 incl. forplejning

STED     Langagerskolen
              Bøgeskov Høvej 10, 8260 Viby J

TILMELDING  & KONTAKT

Viceskoleleder Lisbet Pilgaard
mail: langagerskolen@mbu.aarhus.dk
tlf.:   8628 7355