Atlass-kursus til professionelle i 2022

Vi afvikler det næste Atlass-kursus til professionelle i 2022.

Kurset løber over 5 dage og er dialogbaseret. Her mødes fagfolk med forskellige baggrunde og roller om bl.a. teorier og praksiserfaringer vedr. stresshåndtering, udviklingsprofiler, sansning, perception og opmærksomhed. 
På kurset har stresshåndtering et dobbeltfokus: du arbejder med din egen stress/belastning og de unges/borgerens stress/belastning, og reduktion af denne. Vi ser på trivselsfremmende forhold for dig og de unge/borgeren og inspirerer med Mindfulness og åndehuller

Praktiske informationer: 

Datoer: Kurset finder sted på følgende datoer: 1.-3. marts 2022 og 24.-25. marts 2022.

Sted: Kurset afvikles på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB), Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand (tlf.nr. 8713 2525). 

Undervisere: Dine undervisere vil være Atlass-instruktører fra Langagerskolen og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

Er du interesseret i at vide mere?

Kontakt:
Birgit D. S. Isene, psykolog, Langagerskolen
Mail: bdi@aarhus.dk
Mobil: 2337 0730 

Merete Kirkfeldt, psykolog, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
Mail: meki@aarhus.dk  
Mobil: 4185 4879

Se kursusprogrammet her

 

CollaboLearn - Legende læring for livet

 

CollaboLearn er en ny specialpædagogisk metode til at facilitere social læring. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og udvikles i tæt samarbejde med forskere fra Interacting Minds Centre, AU, personale og ledelse på Langagerskolen.

Projektet kombinerer de nyeste indsigter indenfor leg, konstruktionistisk læring og pædagogisk dokumentation. Med dette afsæt skaber CollaboLearn et erfaringsbaseret læringsmiljø, hvor børnene motiveres til at udvise ejerskab, socialt engagement og nysgerrig ind i de sociale læringsprocesser.

Mere konkret består metoden i at skabe legende sociale læringsmiljøer integreret i undervisningen, som er kendetegnet ved at:

  • børnene er indre motiveret for at deltage
  • børnene tør tage risici og fejle i deres udforskning
  • læreprocesserne er tilpas åbne, dvs. rummer mange måder at gøre noget på, og dermed ikke et bestemt slutmål/produkt

Dertil indarbejdes en pædagogisk dokumentation af læreprocesserne, hvor børnene inddrages, og læringen synliggøres og gøres så konkret, at det er muligt at reflektere over den. Ved at synliggøre og konkretisere børnenes oplevelser og læring gennem refleksionsrutiner, er det nemmere at vende tilbage til tidligere erfaringer samt overføre sin viden til andre kontekster. Vi forventer hermed, at læringen bliver mere brugbar for den enkelte og dermed gøre det lettere at indgå i sociale fællesskaber.