Studio III kurser

Langagerskolen afholder 3-dages kurser d. 16.-18. august og d. 15.-17. september 2021. Kurserne afholdes på Langagerskolen, og der er få ledige pladser på begge kurser.
Pris kr. 4.995,-

For nærmere information og tilmelding: Send en mail til viceskoleleder Lisbet Pilgaard lipi@aarhus.dk

Du kan læse mere om Studio III ved at klikke her.

Klub Klods

Klub Klods er en ny specialpædagogisk metode til social læring, som udvikles af fagfolk fra Langagerskolen, forskere fra Aarhus Universitet samt AutismePotentiale.

Metoden bygger på en sammenfletning af eksisterende viden om samskabelse, konstruktivistisk læringsteori, læring gennem leg, tinkering og Regio Emilia inspireret dokumentation. Disse etablerede tilgange har vi her tilpasset og anvendt på nye måder og i en ny sammenhæng. De første protoyper af metoden, som du finder herunder, består af en række konkrete legeaktiviteter, som er designet til at motivere autistiske børn til at interagere med hinanden i et gensidigt samspil. Dertil er der i de specialdesignede legeaktiviteter indlejret nogle refleksionsrutiner: Via konkrete, visuelle læringsfigurer, som børnene bygger, får børnene mulighed for at styrke deres sociale metakognition. Disse visuelle læringsfigurer bliver med tiden formet til deciderede sociale strategier som er meningsfulde for barnet, hvilket hermed gør dem i stand til at anvende strategierne i andre læringssituationer. 

Du kan også læse mere om metoden her: https://autismepotentiale.dk/klub-klods/ og https://interactingminds.au.dk/en/projects/collabolearn/collabolearn-og-klub-klods/ samt i dokumenterne nedenfor.