Langagerskolens køkken har nu åbent

Vi har i lang tid glædet os til, at Langagerskolens køkken skulle stå færdigt, og nu er dagen endelig kommet. Fra mandag den 7. september 2020 står køkkenleder og kok Mikkel Korsgaard Sørensen klar til dagligt at servere et sundt, lækkert og overvejende økologisk frokostmåltid for alle Langagerskolens elever. 

Du kan læse mere om det nye køkken ved at klikke her.

 

Studio III kursus d. 13.-15. januar 2021


Langagerskolen udbyder i samarbejde med Studio III organisationen et tredages Studio III konflikthåndteringskursus d. 13.-15. januar 2021

På Langagerskolen arbejder alle personaler ud fra ”Studio III”;  en tilgang til konflikthåndtering. Studio III blev udviklet af den engelske professor og psykolog Andrew McDonnell i 1980´erne.

Vi ved, at mennesker med autismespektrumforstyrrelser og ADHD kan opleve verden som uforudsigelig, og at krav fra omgivelserne ofte opleves som værende meningsløse eller uoverkommelige. Dette kan føre til udfordrende adfærd i form af udadreagerende adfærd.   

Studio III er en tilgang, der kan hjælpe i situationer med udfordrende adfærd.  Tilgangen bygger på teoretisk viden og fysiske teknikker, der kan være med til at forhindre konflikter eller være konfliktnedtrappende. Studio III giver det pædagogiske personale handlemuligheder - hvad enten adfærden er af udadrettet karakter eller mere indadvendt. Sammen med kendskab til den enkelte elevs forudsætninger giver Studio III-metoden personalet mulighed for at tilrettelægge en dag uden uoverkommelige krav. Forskningen viser nemlig, at en stor del af konflikter opstår på baggrund af ikke-tilpassede krav fra omgivelserne.

I Studio III arbejdes der med forudsætningsforståelse og stressreduktion for at kunne at mindske antallet af konflikter. Jo mere viden, vi har om de enkelte elevers forudsætninger, jo større er mulighederne for at kunne mindske antallet af konflikter samt konflikternes intensitet og længde.  Fokus er på at forudse og forhindre mulige konflikter ved løbende at tilpasse kravene. Personalet uddannes i handlingsmuligheder før, under og efter en konflikt. Alle strategier tager udgangspunkt i low-arousal. Dette er en pædagogisk metode, som forsøger at undgå, at eleverne bliver følelsesmæssigt og sensorisk overstimulerede i løbet af dagen. Vi ved nemlig, at overstimulation kan medføre et forhøjet stressniveau og øge risikoen for konflikter.

Der lægges stor vægt på, at personalet kan bibeholde overblikket i konfliktsituationer og kan løse konflikter på en respektfuld, rolig og værdig måde.

Personalet på Langagerskolen uddannes i Studio III af skolens certificerede Studio III-instruktører.

Pris for tredages Studio III kursus inkl. forplejning: kr. 4.995

Se nærmere i vedhæftede folder og ring eller skriv til os for nærmere information.

Klub Klods

Klub Klods er en ny specialpædagogisk metode til social læring, som udvikles af fagfolk fra Langagerskolen, forskere fra Aarhus Universitet samt AutismePotentiale.

Metoden bygger på en sammenfletning af eksisterende viden om samskabelse, konstruktivistisk læringsteori, læring gennem leg, tinkering og Regio Emilia inspireret dokumentation. Disse etablerede tilgange har vi her tilpasset og anvendt på nye måder og i en ny sammenhæng. De første protoyper af metoden, som du finder herunder, består af en række konkrete legeaktiviteter, som er designet til at motivere autistiske børn til at interagere med hinanden i et gensidigt samspil. Dertil er der i de specialdesignede legeaktiviteter indlejret nogle refleksionsrutiner: Via konkrete, visuelle læringsfigurer, som børnene bygger, får børnene mulighed for at styrke deres sociale metakognition. Disse visuelle læringsfigurer bliver med tiden formet til deciderede sociale strategier som er meningsfulde for barnet, hvilket hermed gør dem i stand til at anvende strategierne i andre læringssituationer. 

Du kan også læse mere om metoden her: https://autismepotentiale.dk/klub-klods/ og https://interactingminds.au.dk/en/projects/collabolearn/collabolearn-og-klub-klods/ samt i dokumenterne nedenfor.