Gå til hovedindhold

Hovedopgave/vision

Langagerskolens hovedopgave er at tilbyde et specialpædagogisk læringsmiljø for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær ADHD.

 • Læs op

Indhold

  drenge styrer hjemmebyggede biler med Ipads
  Vi arbejder med den enkelte elevs udviklingspotentiale, særligt med fokus på;
  • Trivsel – at skabe rammer, der styrker elevens trivsel

  • Skolefaglig læring – at styrke elevens faglige kvalifikationer

  • Socialfaglig læring – at styrke elevens sociale kompetencer

  • Livsstrategier – at udvikle elevens selvstændighed med henblik på størst mulig indflydelse på eget liv og aktiv deltagelse i samfundet

  Vi anser ASF og ADHD som udviklingsforstyrrelser, hvorfor Langagerskolens referenceramme tager udgangspunkt i neuropsykologien og udviklingspsykologien. Ydermere tager referencerammen udgangspunkt i aspekter af sundhedspsykologien i forhold til begreber som stress og coping, samt fokus på individets livskvalitet.

  Endvidere henter vi viden og pædagogiske strategier fra bl.a. TEACCH, Studio III og Atlass, f.eks. med elementer som;

  • Visualiseret, struktureret specialpædagogisk tilgang med afsæt i elevens forudsætninger

  • Low arousal

  • Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere

  Sidst opdateret: 15. november 2023