I udskolingen arbejdes hen mod en mindre grad af skærmning af eleverne samtidig med, at fokus rettes langsomt mod Folkeskolens Prøver og det, som eleverne skal, når folkeskolen er afsluttet. Langagerskolen har et tæt samarbejde med UU-vejledningen, som også ofte er med til møder omkring elever i udskolingen.

Det kan være uoverskueligt for både elever og forældre at danne sig et overblik over de muligheder for uddannelse, der er efter folkeskolen. Sammen med UU-vejledningen og forældrene finder vi en vej - ingen skrives ud af Langagerskolen og hjem til sofaen!

Elever i 6.-10. klasse lærer at arbejde selvstændigt med en opgave, lærer at være i en prøve situation og vænner sig langsomt til et ungdomsliv. For elever i Langagerskolens helhedstilbud er der tilbud om Aftenåbningen, som er skolens ungdomstilbud for elever i 6.-10. klasse. Dette foregår hver torsdag fra kl. 16-20. Her oplever elever et ungdomsliv med fællesskab, elever fra hele skolen sammen, ture ud af huset og aktiviteter på skolen.