I indskolingen arbejdes der med, at eleverne skal lære at anvende systemer, skemaer og lære at følge en struktur. Der udarbejdes et individuelt skema til hver elev, og til en begyndelse er undervisningen oftest 1:1. I løbet af de første skoleår arbejdes der hen imod, at eleverne får flere fag og aktiviteter sammen i mindre grupper. Ligeledes arbejdes der med, at eleverne bliver selvhjulpen og lærer at færdes rundt på skolens område.

Når tid nærmer sig for, at eleverne skal rykke i udskolingen, arbejdes der på at gøre skiftet mindst muligt belastende for eleverne ved at sikre kendskab på forhånd til det, eleverne skal videre til.

Forældrene er vores tætteste samarbejdspartner. De kender deres børn bedst og kan derfor hjælpe os på vej i forhold til, hvad der skal til for at møde eleverne bedst. Derfor prioriterer vi tæt dialog mellem skole og hjem.