Når man går i 8.-9.-10. klasse, kan man komme i erhvervspraktik.
Formålet med praktikken er, at få indsigt i forskellige erhverv, og få mulighed for at afprøve forskellige arbejdsopgaver/funktioner og evt.  blive afklaret i det kommende valg af uddannelse.
Man finder måske også ud af, hvad man er god til, og hvad man måske ikke er så god til. At komme i erhvervspraktik er en god mulighed for at blive klogere på, om man en dag måske kunne tænke sig at arbejde inden for et bestemt område.
Praktikken er ulønnet.

 


Praktiksteder

Langagerskolen samarbejder med en lang række virksomheder. Det er f.eks. muligt hos anlægsgartner, i byggemarked, på dyreinternat, på hotel, i supermarked, på værksted, indenfor It og i køkken. 
Men vi finder også nye steder, hvis eleven har andre interesser. 

I praktik

Når eleven skal i erhvervspraktik, bliver praktikken tilpasset den enkelte. Forløbet kan tilrettelægges på forskellige måder.

Eksempler:

  • En  uge af 2 timers varighed i fx 4 uger
  • To gange om ugen af 2 timers varighed i fx 6 uger
  • En hel uge 7 timer om dagen fx kl. 8-15.

Der tages som udgangspunkt hensyn til, hvor lang tid den enkelte elev kan være i praktik, dog er der praktiksteder, hvor man kun kan komme i praktik i fx en uge af gangen.

Nogle elever kan have brug for til en start, at have kendt personale med i praktikken. Det er muligt de fleste steder, men enkelte steder er det ikke muligt på grund af pladsmangel. Praktikperioden aftales  med praktikstedet og personalet på Langagerskolen.

Elever i praktik er ulykkes- og ansvarsforsikret. 

Langagerskolen har sin egen hjemmeside om erhvervspraktik. Den kræver en særlig adgangskode.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Elever har også mulighed for at komme i individuelt tilpassede praktikforløb på Lyngåskolens ungdomsuddannelse STU4, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.