Gå til hovedindhold

Det udvidede undervisningsbegreb

Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt ud fra Langagerskolens særlige pædagogiske tilgang.

reol med legofigurer og små kufferter
 • Læs op

Indhold

  Det udvidede undervisningsbegreb dækker over alle de dele, som vores elever bliver undervist i udover de almindelige skolefag. Hvordan virker en vaskemaskine, hvordan vander man planter, hvordan får man venner, hvordan spiser man med andre, hvordan læser man kropssprog, hvordan med hensyn til personlig hygiejne m.m. 

  Det betyder også, at skemaet kan se anderledes ud end i almenskolen. Fx kan matematik sagtens tage udgangspunkt i, hvordan man lægger tøj sammen, eller biologi og personlig hygiejne er også tæt forbundne.

  Elever med socialkognitive vanskeligheder lærer på en anden måde end andre mennesker, men har brug for de samme færdigheder for at tackle et samvær. Derfor skal forståelse være eksplicit, og en tydelig anvisning er ofte nødvendig.

  I Langagerskolens helhedstilbud er det udvidede undervisningsbegreb helt centralt for arbejdet med eleverne og uundværligt, når vi arbejder med elevernes livsduelighed.

  Pædagogisk tilgang

  Vi baserer den pædagogiske indsats på aktuel viden og forskning på autisme- og ADHD-området. Indsatsen omkring eleven planlægges i samarbejde med forældrene ud fra elevens specielle forudsætninger og behov.

  Vi tilstræber at sikre optimal støtte af eleven gennem skoledagen ved at skabe forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. Vi tilstræber at sikre barnets tryghed ved hjælp af struktur i form af konkret vejledning, organisering, tydelighed og hjælp til at skabe overblik. Strukturen støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, skriftlig information og andre visuelle værktøjer.                             

  Målet er størst mulig livskvalitet, men ikke nødvendigvis størst mulig tilpasning eller normalitet. Målet er at give eleverne optimale udviklingsmuligheder, så de på sigt kan deltage aktivt i samfundet med de særlige forudsætninger, de har.

   

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023