Jens Larsen, administrationsleder

  
Birthe Jensen, receptionist

  
Rikke Stensgaard, specialist. HR koordinator og løn- og personale

 
Hanne  Kielsholm Brændbyge, specialist. Elevadministration og bogholderi

 
Karsten Bo Nielsen, specialist. Løn- og personale

  
Kristine Rask Odgaard, kontorelev

 
Per Gjørling, It-koordinator

 

Jette Væring, køkkenassistent

 
Johnny Søballe Kristensen, teknisk serviceleder

 
Jamal Khaled Khaled, ejendomsservicetekniker

 

 Dennis Samsing Hansen, teknisk servicemedarbejder


TAP dækker områderne:

 • Reception
 • Økonomi og bogholderi
 • Elevadministration
 • Kursusadministration
 • Kørsel
 • Løn- og personaleadministration
 • Kommunikation
 • IKT-området
 • Bygningsvedligeholdelse og arealer

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Budget- og regnskabsopgaver
 • HR-opgaver
 • Rådgivning og vejledning
 • Elev ind- og udskrivning
 • Administration af konferencer
 • Receptionsfunktion 
 • Ledelsessekretariat
 • Elevbefordring
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Det samlede IKT-område
 • Bygningsadministration
 • Kursusadministration

TAP ledes af administrationsleder, Jens Larsen og har til huse i administrationsbygningen på Bøgeskov Høvej i Viby.