TAP dækker områderne:
 • Reception
 • Bogholderi
 • Elevadministration
 • Kursusadministration
 • Kørsel
 • Personaleadministration
 • Kommunikation
 • IKT-området
 • Skolebetjent
TAP ledes af administrativ leder, Jens Larsen

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
 • Budgetlægning, bogføring, budgetkontrol
 • Ansættelser, ny løn-området
 • Rådgivning og vejledning indenfor diverse områder
 • Elev ind- og udskrivning
 • Konferenceindkaldelser og -referater
 • Receptionsfunktion og post
 • Ledelsessekretariat
 • Befordringsområdet
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Det samlede IKT-område
 • Bygningsadministration

TAP har til huse i administrationsbygningen på Bøgeskov Høvej i Viby.