Gå til hovedindhold

Studio III

På Langagerskolen arbejder alle personaler ud fra Studio III, som er en tilgang til konflikthåndtering.

 • Læs op

Indhold

  Om Studio III
  Studio III blev udviklet af den engelske professor og psykolog Andrew McDonnell i 1980'erne.

  Vi ved, at mennesker med autismespektrumforstyrrelser og ADHD kan opleve verden som uforudsigelig, og at krav fra omgivelserne ofte opleves som værende meningsløse eller uoverkommelige. Dette kan føre til udfordrende adfærd i form af udadreagerende adfærd.   

  Studio III er en tilgang, der kan hjælpe i situationer med udfordrende adfærd. Tilgangen bygger på teoretisk viden og fysiske teknikker, der kan være med til at forhindre konflikter eller være konfliktnedtrappende. Studio III giver det pædagogiske personale handlemuligheder - hvad enten adfærden er af udadrettet karakter eller mere indadvendt. Sammen med kendskab til den enkelte elevs forudsætninger giver Studio III-metoden personalet mulighed for at tilrettelægge en dag uden uoverkommelige krav. Forskningen viser nemlig, at en stor del af konflikter opstår på baggrund af ikke-tilpassede krav fra omgivelserne.

  I Studio III arbejdes der med forudsætningsforståelse og stressreduktion for at kunne at mindske antallet af konflikter. Jo mere viden, vi har om de enkelte elevers forudsætninger, jo større er mulighederne for at kunne mindske antallet af konflikter samt konflikternes intensitet og længde.  Fokus er på at forudse og forhindre mulige konflikter ved løbende at tilpasse kravene. Personalet uddannes i handlingsmuligheder før, under og efter en konflikt. Alle strategier tager udgangspunkt i low-arousal. Dette er en pædagogisk metode, som forsøger at undgå, at eleverne bliver følelsesmæssigt og sensorisk overstimulerede i løbet af dagen. Vi ved nemlig, at overstimulation kan medføre et forhøjet stressniveau og øge risikoen for konflikter.

  Der lægges stor vægt på, at personalet kan bibeholde overblikket i konfliktsituationer og kan løse konflikter på en respektfuld, rolig og værdig måde.

  Personalet på Langagerskolen uddannes i Studio III af skolens certificerede Studio III-instruktører.

  Kursusdatoer: næste gang i efteråret 2024

  Læs mere om Studio III kursus.

  Sidst opdateret: 19. juni 2024