Tanja Spælling Andersen

  • Autoriseret psykolog
  • Jeg løser opgaver med bl.a. psykologisk og neuropsykologisk testning og udredning, elevsamtaler, supervision til pædagogisk personale samt rådgivning til professionelle og forældre. Dertil VISO-specialistopgaver inden for ADHD, autisme og skolevægring.
  • Jeg har tidligere arbejdet i PPR, hvor jeg bl.a. har beskæftiget mig med psykologisk udredning samt indsatser omkring børn og unge med specialpædagogiske behov. Jeg har ligeledes varetaget Cool Kids forløb for børn og unge med angst samt Diamantforløb, der er målrettet børn og unges følelsesmæssige reaktioner og strategier, særligt i forbindelse med vrede og voldsom adfærd.
  • Jeg er som psykolog optaget af at identificere ressourcer og potentialer hos og omkring barnet samt at bidrage til en fælles forståelse af barnets motiver, behov og adfærd. Jeg tænker helhedsorienteret i tilrettelæggelsen af indsatser, hvor både barnets perspektiv og inddragelse af kontekst og netværk er vigtige elementer i at skabe muligheder for barnets deltagelse og trivsel. Da det pædagogiske personale og forældre ofte har værdifuld viden i kraft af deres kendskab til det enkelte barn, er det vigtigt for mig at understøtte et ligeværdigt og trygt samarbejde, hvor der er plads til refleksion, spørgsmål og kreative løsninger.


Kontakt
Mobil: 24 96 09 66
E-mail: asta@aarhus.dk