Susanne Hvidtfeldt

  • Pædagogisk vejleder
  • Uddannet lærer, 2- årigt kursus i konsulentrollen fra DISPUK, uddannet TEACCH instruktør fra UNC, North Carolina, USA
  • Løser opgaver i forbindelse med vejledning, rådgivning, sparring og supervision til personale vedrørende forståelser og indsatser i pædagogiske miljøer, samt sparring og vejledning til forældre.
  • VISO-specialist med opgaver indenfor autisme, skolevægring samt autisme og Selektiv Mutisme.
  • Har arbejdet som lærer i folkeskolen, i specialklasser samt specialskole.
  • I mit arbejde er jeg optaget af at undersøge og udvikle tilgange, der understøtter elevernes muligheder for at give udtryk for deres perspektiv.


Kontakt
Mobil: 22 65 64 59
E-mail: suhv@aarhus.dk