Lærke Faurby

  • Psykolog, uddannet fra Aarhus Universitet i 2018
  • Jeg løser aktuelt primært interne opgaver på Langagerskolen, hvilket består af sparring og vejledning af personale og forældre, neuropsykologisk -og psykologisk testning samt samtaler med elever.
  • Tidligere ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Jeg har derudover været leder for gruppeforløb for børn med angst og har tidligere arbejdet med skolefravær ud fra en systematisk indsats bestående af både samtaler med eleven samt inddragelse af nærmiljø i form af forældre og skole. Jeg har desuden pædagogisk erfaring fra døgninstitution for børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser.
  • Jeg er særligt optaget af, at vi som fagpersoner forsøger at gå på opdagelse i, hvad der ligger bag det enkelte barns adfærd af tanker, intentioner, følelser, behov, kropsfornemmelser, relationsmønstre m.m., og hvordan vi kan bruge denne viden til at hjælpe barnet til bedst mulig trivsel og udvikling. Som psykolog er jeg desuden altid optaget af, hvordan jeg i samtaler med børn, unge, forældre og personale skaber et miljø, der føles trygt, imødekommende og ikke-dømmende.


Kontakt
Mobil: 22 73 01 65
E-mail: laefa@aarhus.dk