Kate Longmuir Grøn

  • Autoriseret psykolog
  • Under uddannelse til specialist i klinisk børneneuropsykologi
  • Studio III-instruktør (low arousal og konflikthåndtering) og Atlass-instruktør (stresshåndtering).
  • Løser opgaver vedr. neuropsykologisk testning og udredning, samtaler med elever, vejledning til professionelle og forældre samt supervision til pædagogisk personale. Desuden VISO-specialist med opgaver inden for autisme, ADHD, angst og skolevægring.
  • Jeg har tidligere arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien, hos PPR i specialpædagogisk sektion og på en specialskole. Desuden har jeg været gruppeleder i flere Cool Kids-forløb, som var tilpasset børn med autisme og angst.
  • Jeg er optaget af, hvordan man bedst muligt skaber en hverdag, der er meningsfuld og værdig for børn med autisme. Særligt er jeg optaget af, hvordan man som psykolog formidler neuropsykologisk viden til forældre og personale på en måde, så det kan omsættes til en meningsfuld pædagogisk praksis, der skaber udvikling og trivsel for det enkelte barn.  

Kontakt 
Mobil: 22 65 64 54
E-mail: kalog@aarhus.dk