Julie Lysdal Alexandre

  • Autoriseret psykolog (cand.psych.autoriseret).
  • Løser opgaver vedr. neuropsykologisk testning og udredning, samtaler med elever, vejledning til professionelle og forældre samt supervision til pædagogisk personale.
  • Desuden VISO-specialist med opgaver inden for autisme, ADHD og skolevægring.
  • Jeg har tidligere arbejdet i forskningsafsnittet ved børne- og ungdomspsykiatrien, samt seks år ved PPR i en Nordjysk kommune, hvor jeg blandt andet har betjent specialklasserækker for elever med henholdsvis ADHD og autismespektrumforstyrrelser.
  • Jeg er optaget af, hvordan barnets netværk bedst muligt lykkes med at skabe deltagelsesmuligheder og gode, meningsfulde liv for børn og unge med funktionsnedsættelser. Her ser jeg det som min opgave at bidrage til forståelse for barnets unikke forudsætninger (herunder udfordringer og ressourcer) samt at facilitere, at netværket opnår en fælles forståelse for barnet.
  • Det ligger mig meget på sinde at møde børn/unge, forældre og pædagogisk personale med respekt og anerkendelse og skabe et trygt rum for samtale, refleksion og sparring.


Kontakt
Mobil: 22 65 64 44
E-mail: alju@aarhus.dk