Jesper Clifford Wallbridge

  • Pædagogisk vejleder
  • Uddannet pædagog med kandidat i pædagogisk psykologi, samt uddannet STUDIO III instruktør (konflikthåndtering, stressreduktion og forudsætningsforståelse).
  • Jeg løser aktuelt primært interne opgaver på Langagerskolen i forbindelse med vejledning, rådgivning, sparring og supervision til personale vedrørende forståelser, forudsætninger og indsatser i specialpædagogiske miljøer, samt sparring og vejledning til forældre. Jeg vil derudover forestå intern og ekstern kursusafholdelse i STUDIO III.
  • Derudover har jeg tidligere været ansat ved CSB (Center for Specialpædagogiske Børnetilbud) i en døgnaflastning for børn og unge med ADHD, Autisme spektrum forstyrrelser og komorbide diagnoser, såsom søvnforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, angsttilstande og OCD.
  • Jeg er særligt optaget af arbejdet med konflikthåndtering, herunder STUDIO III, low arousal, forudsætningsforståelse og hvordan vi som fagpersoner kan gå på opdagelse i, hvad der ligger bag det enkelte barns adfærd, det værende behov, tanker, følelser, intentioner m.m., for bedst muligt at understøtte barnets trivsel og udvikling. Jeg er derudover optaget af implementering af positiv psykologi i specialpædagogiske miljøer med fokus på barnets styrker, potentialer og udviklingsmuligheder og supervisions betydning i pædagogisk arbejde.


Kontakt
Mobil: 23 37 71 46
E-mail: jecw@aarhus.dk