Birgit Willum Jensen

  • Pædagogisk vejleder
  • Uddannet pædagog og har pædagogisk diplom i psykologi samt træner i TEACHH kurser (kurser i visualiseret, struktureret specialpædagogik)
  • Løser opgaver med rådgivning af personale i forhold til forudsætninger og pædagogisk indsats, supervision, processtyring, samtaler med børn og unge vedrørende selvindsigt, og hvordan de takler tanker vedrørende fremtiden undervisning samt VISO-forløb.
  • Har tidligere arbejdet i døgntilbud med voksne med nedsat funktionsevne.
  • Jeg er optaget af hvordan den pædagogiske praksis udformes, for at den enkelte kan trives, så der sikres optimal udvikling (udformning af fysisk indretning, skemaer, arbejdssystemer, social træning, sociale historier, selvindsigt og stressreducering.


Kontakt
Mobil: 22 65 64 58
E-mail: bwil@aarhus.dk