Birgit Drasbæk Søgaard Isene

  • Autoriseret psykolog. I gang med specialistuddannelse til klinisk børneneuropsykolog.
  • Løser opgaver ift. psykologisk/neuropsykologisk testning og udredning supervision, rådgivning, samtaleforløb og VISO-forløb. Desuden løser jeg specialpædagogiske opgaver, der vedrører børn/ unge, og ind imellem, voksne med ADHD, ASF og komorbiditet. Opgaverne er fx kognitive samtaler om håndtering af belastning og stress i eget liv og fokus på øget trivsel. Desuden samarbejder jeg tæt med netværket omkring barnet/den unge og afvikler kurser til fagprofessionelle og til forældre.
  • Jeg er koordinator og underviser i kursusprogrammet, ATLASS, der vedrører håndtering af stress og belastning, selvindsigt og fokus på trivsel. Desuden er jeg VISO-specialist og leverer specialiseret rådgivning i enkeltsager og i gruppeforløb for VISO under Socialstyrelsen.  
  • Jeg har tidligere arbejde som PPR-psykolog.
  • I forbindelse med specialisering til klinisk børneneuropsykolog har jeg analyseret forskningsartikler vedr. mindfulness til børn og unge med ASF og effekten på angst, bekymringer og livskvalitet.
  • Desuden har jeg stor interesse for emnet omkring menneskelig belastning og stress, fysiologisk, psykologisk set og ift. hvad der sker i hjernen. Jeg er desuden optaget af skolefravær og når børn og unge trækker sig tilbage fra skolen.


Kontakt
Mobil: 23 37 07 30
E-mail: bdi@aarhus.dk