Anne Kathrine Winther  • Pædagogisk vejleder.
  • Uddannet lærer med 20 års undervisningserfaring fra diverse specialskoler for elever med ASF/ADHD blandt andet Langagerskolen. Har tidligere arbejdet som PPR-konsulent i Greve kommune med arbejdsområde indenfor undervisning, sparring og rådgivning til forældre og fagprofessionelle om børn med ADHD/ASF.
  • Har samtaler med børn og unge med ADHD/ASF vedrørende selvindsigt og strategier.
  • Har interne og eksterne opgaver med vejledning, rådgivning, undervisning og sparring til fagprofessionelle om børn med ASF og ADHD’s forudsætninger, individuelle udfordringer og den pædagogiske indsats.
  • Læser pt. en master i trivsel og ressourcepsykologi på Aarhus Universitet.
  • Er i gang med en uddannelse til træner i visuel, struktureret specialpædagogik.
  • Har særligt interesse vedr. skolefravær og specialiserede indsatser i overgangen tilbage til læring og trivsel. Er optaget af forældresamarbejde og af barnets perspektiv.


Kontakt

Mobil: 20 84 00 12
E-mail: ankaho@aarhus.dk