Anne Kathrine Winther  • Pædagogisk vejleder.
  • Uddannet lærer med 20 års undervisningserfaring fra diverse specialskoler for elever med ASF/ADHD.
  • Master i trivsel og ressourcepsykologi fra Aarhus Universitet. Har skrevet masterprojekt om samskabelse med forældrene i skolefraværsager.
  • Er træner på TEACHH kurser (kurser i visualiseret, struktureret specialpædagogik).
  • VISO-specialist.
  • Har tidligere arbejdet som PPR-konsulent i Greve kommune med arbejdsområde indenfor undervisning, sparring og rådgivning til forældre og fagprofessionelle om børn med ADHD/ASF.
  • Har interne og eksterne opgaver med vejledning, rådgivning, undervisning og sparring til fagprofessionelle om børn med ASF og ADHD’s forudsætninger, individuelle udfordringer og den pædagogiske indsats.
  • Har særligt interesse vedr. skolefravær og specialiserede indsatser i overgangen tilbage til læring og trivsel.


Kontakt

Mobil: 20 84 00 12
E-mail: ankaho@aarhus.dk