Langagerskolen har eget konsulentteam, som varetager opgaver internt og eksternt. Konsulentteamet består af psykologer og pædagogiske vejledere med lærer- eller pædagogfaglig baggrund.

Fælles for konsulenternes arbejde er, at det beror på at se mennesket i sin helhed og at iagttage det enkelte individ i sine mange kontekster. Der tages udgangspunkt i at se på menneskets ressourcer frem for mangler, for på den måde at skabe en meningsfuld rådgivning.

Mere konkret består konsulentteamets interne arbejde primært i at yde rådgivning, vejledning, sparring og supervision til de pædagogiske medarbejdere i forhold at understøtte den bedst mulige læring for eleverne og ligeledes at varetage dele af det pædagogiske personales kompetenceudvikling. Desuden bidrager konsulentteamet til psykologisk testning/udredning, pædagogisk udredning, og til samarbejde med hjemmene, ligesom der kan være tale om afgrænsede samtaleforløb med eleverne.

Eksternt arbejder konsulentteamet med samme typer af opgaver bl.a. for VISO, på folkeskoler, specialinstitutioner, uddannelsesinstitutioner. Desuden afholdes der oplæg på nationale og internationale konferencer.

Teamet søger hele tiden at være opdateret om nyeste viden i forhold til skolens målgruppe og deltager ligeledes i forskning på området bl.a. i samarbejde med Interacting Minds Center (IMC), Aarhus Universitet og Institut for Psykologi, Syddansk Universitet v. lektor Mette Elmose. Idet skolen er en del af både nationale og internationale netværk er konsulentteamet i løbende samarbejde med bl.a. Richard Mills, University of Kent, Peter Vermeulen, Autism in Context og Andy McDonell, Studio 3 organisationen.

 

Konsulentteamet


Pædagogiske vejlederePædagogisk vejleder

Anne Kathrine Winther

ankaho@aarhus.dk

Læs mere om AnnePædagogisk vejleder

Birgit Willum Jensen

bwil@aarhus.dk

Læs mere om BirgitPædagogisk vejleder

Jesper Clifford Wallbridge

jecw@aarhus.dk

Læs mere om JesperPædagogisk vejleder

Regnar Hintze Thisted

reth@aarhus.dk

Læs mere om RegnarPædagogisk vejleder

Stine Strøm Lundsgård

ststl@aarhus.dk

Læs mere om StinePædagogisk vejleder

Susanne Hvidtfeldt

suhv@aarhus.dk

Læs mere om SusannePædagogisk vejleder

Thue Sommer

thso@aarhus.dk

Læs mere om Thue


PsykologerPsykolog

Birgit Drasbæk Søgaard Isene

bdi@aarhus.dk

Læs mere om BirgitPsykolog

Julie Lysdal Alexandre

alju@aarhus.dk

Læs mere om JuliePsykolog

Kate Longmuir Grøn

kalog@aarhus.dk

Læs mere om KatePsykolog

Lærke Faurby

laefa@aarhus.dk

Læs mere om LærkePsykolog

Maria Stycke

marsty@aarhus.dk

Læs mere om MariaPsykolog

Tanja Spælling Andersen

asta@aarhus.dk

Læs mere om Tanja