CollaboLearn - Legende læring for livet

CollaboLearn er en ny specialpædagogisk metode til at facilitere social læring. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og udvikles i tæt samarbejde med forskere fra Interacting Minds Centre, AU, personale og ledelse på Langagerskolen. På CollaboLearns hjemmeside kan du læse alt om projektet og finde masser af inspiration og gratis materiale. 

Projektet kombinerer de nyeste indsigter indenfor leg, konstruktionistisk læring og pædagogisk dokumentation. Med dette afsæt skaber CollaboLearn et erfaringsbaseret læringsmiljø, hvor børnene motiveres til at udvise ejerskab, socialt engagement og nysgerrig ind i de sociale læringsprocesser.

Mere konkret består metoden i at skabe legende sociale læringsmiljøer integreret i undervisningen, som er kendetegnet ved at:

  • børnene er indre motiveret for at deltage
  • børnene tør tage risici og fejle i deres udforskning
  • læreprocesserne er tilpas åbne, dvs. rummer mange måder at gøre noget på, og dermed ikke et bestemt slutmål/produkt

Dertil indarbejdes en pædagogisk dokumentation af læreprocesserne, hvor børnene inddrages, og læringen synliggøres og gøres så konkret, at det er muligt at reflektere over den. Ved at synliggøre og konkretisere børnenes oplevelser og læring gennem refleksionsrutiner, er det nemmere at vende tilbage til tidligere erfaringer samt overføre sin viden til andre kontekster. Vi forventer hermed, at læringen bliver mere brugbar for den enkelte og dermed gøre det lettere at indgå i sociale fællesskaber.

Besøg CollaboLearn på Steno Museet

Gennem CollaboLearn projektet er der etableret et kæmpe kuglebanerum på Steno Museet, hvor vi udforsker, hvordan vi kan kombinere sociale og faglige læreprocesser. Vores erfaring indtil nu er, at vi kan lykkes med at facilitere motiverende, erfaringsbaserede og synlige læreprocesser. Alle medarbejdere er inviteret til at booke en mini-workshop i kuglebanerummet til deres elever, og ligeså er forældre inviteret til at kigge forbi i ferien eller weekender. 

Læs mere om workshoppen på Steno Museet