CollaboLearn - Legende læring for livet

 

CollaboLearn er en ny specialpædagogisk metode til at facilitere social læring. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og udvikles i tæt samarbejde med forskere fra Interacting Minds Centre, AU, personale og ledelse på Langagerskolen.

Projektet kombinerer de nyeste indsigter indenfor leg, konstruktionistisk læring og pædagogisk dokumentation. Med dette afsæt skaber CollaboLearn et erfaringsbaseret læringsmiljø, hvor børnene motiveres til at udvise ejerskab, socialt engagement og nysgerrig ind i de sociale læringsprocesser.

Mere konkret består metoden i at skabe legende sociale læringsmiljøer integreret i undervisningen, som er kendetegnet ved at:

  • børnene er indre motiveret for at deltage
  • børnene tør tage risici og fejle i deres udforskning
  • læreprocesserne er tilpas åbne, dvs. rummer mange måder at gøre noget på, og dermed ikke et bestemt slutmål/produkt

Dertil indarbejdes en pædagogisk dokumentation af læreprocesserne, hvor børnene inddrages, og læringen synliggøres og gøres så konkret, at det er muligt at reflektere over den. Ved at synliggøre og konkretisere børnenes oplevelser og læring gennem refleksionsrutiner, er det nemmere at vende tilbage til tidligere erfaringer samt overføre sin viden til andre kontekster. Vi forventer hermed, at læringen bliver mere brugbar for den enkelte og dermed gøre det lettere at indgå i sociale fællesskaber.