Gå til hovedindhold

CollaboLearn

CollaboLearn er en ny specialpædagogisk metode til at facilitere social læring.

 • Læs op

Indhold

  CollaboLearn - Legende læring for livet

  CollaboLearn-projektet har udviklet legende sociale læringsmiljøer med specialpædagogiske greb. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og udvikles i tæt samarbejde med forskere fra Interacting Minds Centre, AU, personale og ledelse på Langagerskolen og Højvangskolen.

  Projektet kombinerer de nyeste indsigter i neurodiversitet, leg, læring og refleksion med specialpædagogik og praksiserfaringer. Med dette afsæt skaber CollaboLearn et erfaringsbaseret læringsmiljø, hvor børnene motiveres til at udvise ejerskab, socialt engagement og nysgerrighed ind i de sociale læringsprocesser.

  CollaboLearn-projektet er udmundet i et gratis inspirationsmateriale til pædagoger og lærere, som arbejder med socialfaglig læring i skolen. Materialet giver inspiration til, hvordan legende læringsforløb kan faciliteres, så alle børn kan indgå i sociale læreprocesser, og hvordan læringen kan gøres synlig, konkret og håndgribelig for børnene.

  På CollaboLearns hjemmeside kan du finde inspirationsmaterialet og læse alt om projektet.

  Mere konkret består metoden i at skabe legende sociale læringsmiljøer integreret i undervisningen, som er kendetegnet ved at:

  • børnene er indre motiveret for at deltage
  • børnene tør tage risici og fejle i deres udforskning
  • læreprocesserne er tilpas åbne, dvs. rummer mange måder at gøre noget på, og dermed ikke et bestemt slutmål/produkt

  Dertil indarbejdes en pædagogisk dokumentation af læreprocesserne, hvor børnene inddrages, og læringen synliggøres og gøres så konkret, at det er muligt at reflektere over den. Ved at synliggøre og konkretisere børnenes oplevelser og læring gennem refleksionsrutiner, er det nemmere at vende tilbage til tidligere erfaringer samt overføre sin viden til andre kontekster. Vi forventer hermed, at læringen bliver mere brugbar for den enkelte og dermed gøre det lettere at indgå i sociale fællesskaber.

  Formidling fra projektet

  Hvis du er nysgerrig på, hvordan vi kan skabe motiverende læringsmiljøer, hvor autistiske børn engagerer sig i social refleksion, så tag et kig i denne artikel "Legende sociale læringsmiljøer giver plads til autistiske børns perspektiver" fra BUKS - Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur Nr. 68 2024. Årgang 40 af CollaboLearn projektteamet: Ella Paldam, Sophie Aabjerg Rand, Stine Strøm Lundsgård, Martine Lind Jensen, Klara Krøyer Fomsgaard, Line Gebauer og Rikke Steensgaard. 

  Artiklen præsenterer en analyse af en specialpædagogisk metode til social refleksion, hvor børn og voksne sammen bygger modeller, der repræsenterer de sociale dynamikker, som opstår under konstruktionsleg. Modellerne gør sociale problemstillinger og løsningsforslag konkrete og håndgribelige, og de kan gemmes og modificeres løbende, når børnene finder frem til nye løsninger sammen. Analysen viser, at refleksionsrutinen understøtter, at autistiske børn indgår i social refleksion sammen. Ved at gøre abstrakte sociale dynamikker synlige og konkrete er det muligt for børnene at gøre deres eget og andres perspektiv tilgængeligt for andre børn og voksne.

  I temanummer fra Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift "Nye paradigmer inden for specialpædagogik" (61. årgang nr. 1/2024) deler CollaboLearn projektteamet perspektiver og afprøvninger fra praksis gennem flere artikler:

  • "Ejerskab, nysgerrighed og begejstring i legende læringsmiljøer med autistiske børn" af Rikke Steensgaard, Stine Strøm Lundsgård, Sophie Aabjerg Rand, Line Gebauer, Klara Krøyer Fomsgaard, Martine Lind Jensen og Ella Paldam
  • "Legende læring med kuglebaner - fra skolen til museet" af Ella Paldam og Sophie Aabjerg Rand 
  • "Mødestedet - eksperimenterende børnefællesskaber i folkeskolens mellemformer" af Jakob Bøggild, Camilla Damgaard Petersen og Klaus Thestrup

  Podcast: Ella Paldam fortæller om nogle af kernefundene i CollaboLearn projektet i denne Børn&Unge Podcast

   

  Sidst opdateret: 12. april 2024