Vi holder aftenåbning hver torsdag fra kl. 16.00-19.45 i alle skoleuger


Det er en fantastisk mulighed for eleverne for at mødes på tværs af grupper og alder og knytte kontakt og venskaber. Vi har oplevet mange nye positive relationer, som tages med ind i skoledagen.

Aftenåbningen holder til i bygning 8. Vi benytter os ligeledes af skolens forskellige udearealer og faglokaler, hvor især musik og hallen er et hit.

Vi tilbyder varierende aktiviteter, som eleverne kan tilmelde sig. Det kan bl.a. være ture ud af huset, kreative forløb, køkkenaktiviteter, diverse spil fx brætspil, Uno og lignende, PC, film mm.
Ca. en gang om måneden spiller vi banko med små gevinster.

Derudover er der mulighed for at være med i udeaktiviteter fx stikbold, Højen eller gå i hallen. En anden mulighed er fitness. Vi har kontakt til et fitnesscenter i nærheden, så hvis der er interesse for det, er vi klar.

Turene ud af huset i det forgangne år er bl.a. gået til bowlinghallen, Bruuns Galleri, Bazar Vest, minigolfbanen, springhallen, lasergame, Dokk1, Matrix, McDonalds mm. 
Der vil altid være personale i eller omkring aktiviteterne. 

Vi er altid meget åbne overfor nye forslag både til ture og aktiviteter.

Eleverne er visiteret til Langagerskolen fra hele Aarhus Kommune samt andre kommuner, da de har et vidtgående handicap.

Eleverne har ikke mulighed for at mødes som andre unge. Det giver aftenåbningen eleverne mulighed for.

Hent vores folder om aftenåbning