I Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder vi alle elever fra 7.- 10. klasse og unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse.
Vejledningen på Langagerskolen varetages af:

UU-vejleder Karin Øgir Telefon 29 60 95 69

Læs mere på hjemmesiden UU Aarhus