Langagerskolens skolebestyrelse

Skolebestyrelsen fastlægger principperne for, hvorledes mål og rammer skal opfyldes på Langagerskolen. Skolens ledelse skal i samarbejde med medarbejderne udmønte disse principper til konkrete handlinger i dagligdagen.

Skolebestyrelsen består af 5 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Du kan se, hvem repræsentanterne er nedenfor på denne side.

De forældrevalgte repræsentanter vælges for en 4-årig periode, og medarbejderrepræsentanterne vælges årligt. Der afholdes forskudte valg for henholdsvis 2 eller 3 forældrerepræsentanter, så der er valg til skolebestyrelsen hvert andet år.

Skolebestyrelsen er blandt andet arrangør af Langagerskolens caféaftener, som afholdes med jævne mellemrum på Langagerskolen. Disse aftener kan enten handle om et tema eller de kan være helt åbne netværksaftener. De er ment som et tilbud til forældre til børn på Langagerskolen, hvor man kan komme og lære noget specifikt vedrørende sit barns handicap.

Ud over lidt nyttig information kan du også finde referater fra skolebestyrelsens møder. Og hvis der alligevel skulle ske at være noget information, som du mangler, er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsens formand Dan Seiberg Søberg via langagerskolen@mbu.aarhus.dk.

Skolebestyrelsen pr. 1. august 2019

Jens Frostholm, Skoleleder

Lisbet Pilgaard, Viceskoleleder

Ulla de Boer, Medarbejderrepræsentant

Birthe Brock Petersen, Medarbejderrepræsentant

Eva Dyrberg Jensen, Forældrerepræsentant

Dan Seiberg Søberg, Forældrerepræsentant

Morten Bjelgart, Forældrerepræsentant

Christian Barfod, Forældrerepræsentant

Lone Skov Jørgensen, Forældrerepræsentant

Bjarne Senchuk, Forældrerepræsentant   

Charlotte Holm Kjær, Forældrerepræsentant

Referater fra skolebestyrelsen