Langagerskolens skolebestyrelse

Skolebestyrelsen fastlægger principperne for, hvorledes mål og rammer skal opfyldes på Langagerskolen. Skolens ledelse skal i samarbejde med medarbejderne udmønte disse principper til konkrete handlinger i dagligdagen.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Du kan se, hvem repræsentanterne er nedenfor på denne side.

De forældrevalgte repræsentanter vælges for en 4-årig periode, og medarbejderrepræsentanterne vælges årligt. Der afholdes forskudte valg for henholdsvis 2 eller 3 forældrerepræsentanter, så der er valg til skolebestyrelsen hvert andet år.

Ud over lidt nyttig information kan du også finde referater fra skolebestyrelsens møder. Og hvis der alligevel skulle ske at være noget information, som du mangler, er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsens formand (oplyses efter bestyrelsens konstitution ved første bestyrelsesmøde) via langagerskolen@mbu.aarhus.dk.

Skolebestyrelsen pr. 1. august 2022

Jens Frostholm, Skoleleder

Lisbet Pilgaard, Viceskoleleder

Medarbejderrepræsentanter

Tine Richardt

Torben Skaaning Nielsen

Forældrerepræsentanter 

Morten Bjelgart

Eva Dyrberg Jensen

Charlotte Holm Kjær

Anders Falck

Nauja May Fleischer

Mette K. K. Nilson

Thilde Smedegaard Petersen 

Forældrerepræsentanter - suppleanter

Liselotte Højgaard

Kristina E. N. Hansen

Referater fra skolebestyrelsen