Langagerskolens skolebestyrelse

Skolebestyrelsen fastlægger principperne for, hvorledes mål og rammer skal opfyldes på Langagerskolen. Skolens ledelse skal i samarbejde med medarbejderne udmønte disse principper til konkrete handlinger i dagligdagen.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Du kan se, hvem repræsentanterne er nedenfor på denne side.

De forældrevalgte repræsentanter vælges for en 4-årig periode, og medarbejderrepræsentanterne vælges årligt. Der afholdes forskudte valg for henholdsvis 2 eller 3 forældrerepræsentanter, så der er valg til skolebestyrelsen hvert andet år.

Ud over lidt nyttig information kan du også finde referater fra skolebestyrelsens møder. Og hvis der alligevel skulle ske at være noget information, som du mangler, er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsens formand (oplyses efter bestyrelsens konstitution ved første bestyrelsesmøde) via langagerskolen@mbu.aarhus.dk.

Skolebestyrelsen pr. 1. august 2023

Jens Frostholm, Skoleleder

Lisbet Pilgaard, Viceskoleleder

Medarbejderrepræsentanter

Tine Richardt

Ulla de Boer

Forældrerepræsentanter 

Morten Bjelgart

Eva Dyrberg Jensen

Anders Falck

Mette K. K. Nilson

Liselotte Højgaard

Kristina E. N. Hansen

Forældrerepræsentanter - suppleanter

Begge er trådt ind i skolebestyrelsen

Referater fra skolebestyrelsen