Gå til hovedindhold

Møder på Langagerskolen

På Langagerskolen er der mange møder - indskrivningskonferencer, elevkonferencer, samarbejdsmøder m.fl.

 • Læs op

Indhold

  Formålet med møderne er altid, at vi sammen kan blive klogere på eleven. Både når det er vanskeligt, og når det ikke er. 

  Til alle møder bliver der taget et referat, som bliver sendt ud til alle mødedeltagere. Deltagerne kan være fra forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune eller andre kommuner, samarbejdspartnere fra institutioner, som vores elever har kontakt med, støtte som kommer i hjemmet eller andre. Og selvfølgelig forældrene.

  I nogle tilfælde har Langagerskolen behov for at mødes med andre professionelle uden forældre og elever. I disse tilfælde beder vi altid om samtykke fra forældrene, ligesom vi begrunder behovet. 

  Skole-hjem samarbejdet

  Skole-hjem samarbejdet er det sted, hvor den åbne, ligeværdige dialog er til stede til gavn for det enkelte barns faglige, sociale og personlige trivsel med udviklingsperspektivet som omdrejningspunkt.

  Et konstruktivt skole-hjem samarbejde bygger på gensidig tillid mellem forældre og medarbejdere på Langagerskolen. Forældrene inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats vedrørende eleven. Forældres viden om deres barns særlige forudsætninger og behov er unik, og denne viden indgår på lige linje med medarbejdernes faglige viden og kvalifikationer i øvrigt. Langagerskolens konsulenter samarbejder med det pædagogiske personale om tilgangen til arbejdet med eleverne og dermed også forældresamarbejdet.

  Der er løbende kontakt til hjemmet. I almindelighed ved korte daglige meddelelser, samtaler (evt. telefonisk), ved forældremøder, skole/hjem samtaler og øvrige samarbejdsmøder. Samarbejdsmøderne kan være med deltagelse af flere parter såvel indenfor som udenfor skolen.

  Kulturelle og sociale forudsætninger og normer er forskellige. Derfor er det nødvendigt at få etableret en tydelig kommunikation. Tydelig kommunikation bygger på dialog, tillid, åbenhed og gensidig respekt. Det skal være klart, hvad forældre kan forvente af samarbejdet med medarbejdere fra Langagerskolen, og hvad medarbejderne fra Langagerskolen kan forvente af forældrene.

  Langagerskolen har en skolebestyrelse, som foruden bestyrelsesarbejdet også arrangerer forskellige aktiviteter, blandt andet Café-aftener for forældre.

  Du kan læse mere om skolebestyrelsens arbejde under Forældresamarbejde/skolebestyrelsen

   

  Sidst opdateret: 30. november 2023