Gå til hovedindhold

Det udvidede forældresamarbejde

På Langagerskolen er forældrene med hele vejen fra 0.-10. klasse.

hænder der mødes
  • Læs op

Indhold

    Samarbejde baserer sig på, at forældrene kender deres børn bedst og er gennemgående personer i deres liv. Forældrene er eksperter i forhold til deres børn, mens vi som skole er eksperter på handicap og specialpædagogiske og didaktiske metoder. Forældrene har en detaljeret viden, og sammen skaber vi en ny viden, som anvendes i læringsmæssige kontekster.

    Der er hyppig kontakt mellem hjem og skole, og informationer udveksles, for at barnet kan opleve en helhed og fælles forståelse. Mange elever bringer ikke selv information hjem om aktiviteter oplevet i skolen og omvendt. Derfor er tæt kommunikation vigtig for at forstå trivsel og behov hos den enkelte elev.

    Et typisk forældresamarbejde vil være præget af gensidig tillid og anerkendelse af hinandens viden og perspektiv samt en nysgerrighed på, hvordan vi sammen kan bringe barnet eller den unge videre i livet. 

    Sidst opdateret: 16. november 2023