Kursus i konfliktnedtrapning

Her kan du læse mere om kurset

Drop symptombehandlingen og se på helheden - vores Atlass team 

Vores team hos Atlass Danmark består af psykologer, pædagogiske konsulenter og lærere, som har mangeårige erfaringer indenfor det specialpædagogiske felt og til sammen udgør et stærkt team. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som er rettet mod at skabe indsigt i, hvordan stress påvirker krop og psyke – og hvordan det kan påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Atlass-programmet

Stressreduceringsprogrammet Atlass er udviklet af skotske Dr. Michael McCreadie i samarbejde med Dr. Andrew McDonnell. Atlass bygger på coping og stressforståelse og uddanner og vejleder forældre, som professionelle, i at sikre en stressreducerende indsats i arbejdet med mennesker med autisme og ADHD.
I samarbejde med Michael McCreadie og Andy McDonnell har specialskolen Langagerskolen og døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal licens til at udbyde certificerede Atlass kurser i Danmark.
Hos Atlass Danmark anser vi stress for at være et grundvilkår for mennesker med Autisme og/eller ADHD. Det er derfor vigtigt at medtænke stress og stressreduktion som et vilkår i arbejdet med disse og deres omgivelser – pårørende som professionelle.
Vi ser et behov for at reflektere over eget stressniveau, før man effektivt er i stand til at yde støtte, og arbejder derfor målrettet med netværkets forståelse af egen rolle i forhold til den enkelte person med ASF og/eller ADHD.
Vores fokus ligger således ikke på symptombehandling af individet, men netop på at yde den optimale støtte hele vejen omkring det pågældende menneske.
Atlass er et supplement til andre redskaber og lægger vægt på forståelse af reaktioner hos mennesker med Autisme og ADHD.  Vi tilbyder en helhedsindsats, hvor teoretisk / forskningsbaseret viden går hånd i hånd med pædagogisk praksis.
Vi fokuserer bl.a. på:
  • Forståelse for sammenhængen mellem stress og hvordan det påvirker os som mennesker.
  • Viden om normaludvikling og udviklingsforstyrrelser.
  • Viden om sensoriske forskelle/udfordringer.
  • Kendskab til Low Arousal.
  • Viden om stress både i forhold til neurotypiske mennesker og mennesker med Autisme / ADHD.
Ring eller skriv til os for yderligere information, eller besøg vores Atlass Danmark hjemmeside.