På dette Atlass-kursus får du:
- Perspektiver på dit samspil med din familie ud fra viden om udvikling og samspil
- Andre forældres fortællinger om måder de håndterer deres liv på
- Andre forældre og instruktørerne som sparringspartnere
- Mulighed for at få øje på ”åndehuller” og veje til selvhjælp i en trængt hverdag

Citater fra andre forældre:
…”Der bliver lagt op til, at vi er fælles om det her, og det gør, at man får lyst til at åbne op for posen. Vi lærer af hinanden. Det, jeg får ud af kurset, er et produkt af det, jeg selv giver.”

”Det har været en meget tryg ramme at være i. Og der har været god styring på kurset.”

”Der har været en meget respektfuld tilgang til svære ting, og fra dag et kunne jeg bruge den viden, jeg fik. Hele billedet af, hvad der sker i kroppen og psyken, når man er stresset, giver meget mening. Vi og vores børn har været megastressede.”

”Jeg er blevet meget bevidst om åndehuller. At både vi og vores børn har brug for dem. ”

Dag 1 (9-14.30) og 2 (Dag 2 (9.00 -12.00)
Introduktion til Atlass programmet og tankerne bag dette. Oplæg om stress og belastning, koblet til den enkelte familiesituation. Oplæg om coping, stresshåndtering og hvordan den enkelte forælder håndterer sin hverdag. Refleksioner om sund og usund coping. Oplæg om sorgprocesser og hvad der er på spil i sammenhæng med barnet og den enkelte familiesituation. Undervejs er der forskellige mindfulness øvelser og refleksions opgaver.

Dag 3 (9-14.30) og 4 (Dag 2 (9.00 -12.00)
På disse dage vil vi præsentere de nyeste teorier om hjernen, dens udvikling og funktion, koblet til børn med ASF/ADHD. Stress belyses ud fra et dobbeltperspektiv; hvordan oplever forældre stress og hvordan ser det ud fra barnets perspektiv. Dernæst fokuserer vi på forældrenes egen coping og oplevelsen af kontrol. Undervejs er der mindfulness øvelser, refleksions opgaver og en hjemmeøvelse om egne åndehuller.

Dag 5 (9-14.30) og 6 (Dag 2 (9.00 -12.00)
Vi formidler viden om sansning, perception og opmærksomhed, for at belyse den særlige stressfølsomhed, der ofte ses hos børn og unge med autisme/opmærksomhedsvanskeligheder. Dette uddybes ved at begrebet om ’nedsmeltninger’ og børnene/de unges coping strategier.

Vi arbejder med, hvordan forældre, ved at tilpasse/regulere egen coping i hverdagen, kan få adgang til en anden forståelse af jeres barn, den enkelte familiens vilkår samt øget trivsel.

Undervejs er der mindfulness øvelser, refleksions opgaver mm.

Der vil blive mulighed for direkte sparring i forhold til Atlass ind i den enkelte familie.

Dag 7 og 8
På disse dage ser vi på barnets udvikling, den typiske og atypiske, samt forældres forventninger til barnets udvikling og kompetencer. Vi drøfter balancen mellem at kompensere for barnet og at stimulere barnet. Vi laver en syntese af kurset for at skabe sammenhænge og overblik i de temaer, der er formidlet. Desuden fokuseres på betydningen af coping og åndehuller fremadrettet for den enkelte hverdag og livssituation.

Målgruppe: Forældre

Kursusledere/undervisere: Atlass-instruktører med psykologfaglig og specialpædagogisk baggrund fra Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen, specialskole for børn og unge med ASF/ADHD. Se mere på: www.atlass.dk, www.langagerskolen.dk

Pris: 8000,- kr. som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Deltagerantal: Max. 15.

Kontakt ved spørgsmål og tilmelding:
Merete Kirkfeldt, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
Mail: meki@aarhus.dk Tlf. 4185 4879

Birgit D. S. Isene, Langagerskolen
Mail: bdi@aarhus.dk Tlf. 2337 0730