I et halvt år har Langagerskolen samarbejdet med Aarhus Musikskole om individuel instrumentundervisning i trommer og guitar.

På baggrund af de erfaringer vi har fået, vil vi i en forsøgsperiode på indtil videre to år sammen med Musikskolen udbyde instrumentundervisning i guitar, klaver eller trommer for elever mellem 2. - 6. klasse.

Undervisningen foregår på Langagerskolen, men varetages af undervisere fra Aarhus Musikskole. Undervisningen vil foregå på små hold med 1-3 elever afhængigt af, hvor mange elever som søger musikundervisningen. For at kunne modtage instrumentundervisningen skal eleverne selvstændigt kunne gå til og fra musiklokalet på Langagerskolen og deltage i undervisningen her. Måske vil det også være påkrævet, at der øves mellem undervisningsgangene. 

Det vil være gratis at deltage for elever i Langagerskolens helhedstilbud. Hvis man ud over de to år stadig har lyst til at få instrumentundervisning, er det for egenbetaling efter gældende regler.

Musikundervisningen foregår om onsdagen i tidsrummet kl. 8-16 og aftales mellem Langagerskolen og musiklærerne fra Aarhus Musikskole.

Tilmelding kan ske ved at skrive til Lena Rafn Lindgaard leral@aarhus.dk. 

Hvis flere, end vi har plads til på holdene, ønsker instrumentundervisning, er princippet for udvælgelsen - udover at kunne deltage på egen hånd - først-til-mølle.

Her kan du læse mere om Aarhus Musikskole