Atlass Danmark logo

Atlass forældrekursus

Atlass har fokus på, hvordan stress påvirker hele familien samt de nære relationer og netværk. Atlass handler om at forså stress hos sig selv, og hos børn og unge med anderledes kognitive forudsætninger.

I stedet for at ændre på hinanden, ændrer vi på den situation, der gør os stressede. Måden vi håndterer stress på, er individuel, og kan overordnet opdeles i ”at løse problemerne” eller ” at være i problemerne”.

Målet med dette kursus er at sætte jer som forældre bedre i stand til at kunne være gode partnere for hinanden eller klare hverdagen alene, hvis I er eneforsørgere, således at I får draget omsorg for jer selv men også jeres børn, dels dem med diagnose og dels deres søskende.

Under hele kurset vil vi bruge Mindfulness som inspiration til stressreduktion og øget trivsel. Megen forskning lægger vægt på, at Mindfulness er hjælpsomt for mennesker, der lever under langvarige stressbelastninger. Vi vil introducere jer til teori om Mindfulness og til nogle konkrete øvelser. Vi introducerer Mindfulness som åndehuller i hverdagen; for nogle kan Mindfulness bruges som hjælp til at håndtere stress og øge nærvær.

Kursusformen vil være en vekslen mellem teori, individuelle refleksioner og drøftelser i gruppen.

Læs mere om indhold samt tidspunkter og tilmelding til Atlass Forældrekursus 2019 på linket til Atlass Danmark.