Langager Tidende er et skoleblad, som er skrevet i fin balance mellem elever, forældre og personale. Vi vil gerne fortælle om dagligdagen på Langagerskolen samtidig med, at vi også sætter fokus på de mere faglige områder i forhold til Autisme og ADHD. Det er vores mål, at kombinationen af de to vinkler skal være med til at skabe et interessant, underholdende og ikke mindst aktuelt skoleblad for alle de interesserede parter.

Du er velkommen til at skrive til skolebladet, hvis du har en interessant historie på hjertet. Du kan også sende et billede eller en tegning, som du synes skal med i bladet. Redaktionen forbeholder sig dog retten til at vurdere relevansen af det tilsendte.

Du kan skrive til pædagogisk leder Christian Møller Nielsen, redaktør, på mail chmoni@aarhus.dk.

Du er også velkommen til at give respons på samme mail.

Langager Tidende

Her vil der komme et link til det seneste nummer af Langager Tidende.